Poziom podstawowy

 • Zadanie 30

  Policz, ilu jest klientów z każdego kraju. Wynik posortuj malejąco. Tabela: dbo.Customers, Kolumny: Country, Wynik: 21 rows

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 29

  Chcemy sprawdzić, ile zamówień było złożonych w każdym miesiącu każdego roku. Baza: Northwind, Tabela: dbo.Orders, Kolumny: OrderDate, Wynik: 3 rows

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 28

  Znajdź 3 zamówienia o największej wartości. Baza: Northwind, Tabela: dbo.Order Details, Kolumny: OrderID, UnitPrice, Quantity, Wynik: 3 rows

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 27

  Wybierz te zamówienia, w których ilość zamówionych produktów wynosi 5 lub więcej. Baza: Northwind, Tabela: dbo.Order Details, Kolumny: OrderID, Wynik:…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 26

  Policz, ile zamówień złożył każdy z klientów. Wynik ułóż od największej ilości zamówień. Baza: Northwind, Tabele: dbo.Customers, dbo.Orders, Kolumny: CustomerID,…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 24

  Pokaż wszystkich pracowników zatrudnionych w 1993 roku. Baza: Northwind, Tabela: dbo.Employees, Kolumny: FirstName, LastName, HireDate, Wynik: 3 rows

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 23

  Policz, ile jest produktów w każdej kategorii oraz wyznacz cenę najdroższego produktu. Baza: Northwind, Tabela: dbo.Products, Kolumny: CategoryID, UnitPrice, Wynik:…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 22

  Oblicz wiek pracowników, wynik posortuj według wieku malejąco. Baza: Northwind, Tabela: dbo.Employees, Kolumny: FirstName, LastName, BirthDate, Wynik: 9 rows

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 21

  Dla każdego stanowiska oblicz średni wiek jego pracowników. Baza: Northwind, Tabela: dbo.Employees, Kolumny: Title, BirthDate, Wynik: 4 rows

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 20

  Oblicz, ile było zamówień na towary każdej kategorii w skali każdego roku. Baza: Northwind, Tabele: dbo.Orders, dbo.Order Details, dbo.Products, dbo.Categories,…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 19

  Napisz kwerendę, która zwróci listę państw, do których dostarczono zamówienia w 1997 roku (nazwy państw nie mogą się powtarzać). Baza:…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 18

  Stwórz kwerendę, która zwraca w wyniku listę numerów zamówień, uporządkowanych rosnąco. Nas jednak interesują tylko pozycje od 25 do 50…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 17

  Stwórz raport sprzedażowy – oblicz wartość sprzedaży w każdym miesiącu 1997 roku. Baza: Northwind, Tabele: dbo.Orders, dbo.Order Details, Kolumny: OrderDate,…

  Czytaj wiecej...
Back to top button