Poziom zaawansowany

 • Zadanie 8

  Korzystamy z tabel stworzonych w Zadaniu 1 (i zmodyfikowanych w Zadaniach 2 oraz 3): Szef przysłał nowy wykaz premii. Jest…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 7

  Całą zawartość tabeli dbo.Employees (baza Northwind) przekopiuj do dbo.Emp1 (za pomocą polecenia SELECT INTO). W dalszej części modyfikujemy tabelę dbo.Emp1.…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 6

  Utwórz tabelę (u mnie nazywa się Tab1) zawierającą trzy kolumny: id (będącą identyfikatorem, zaczynającym od wartości 1 z inkrementacją o…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 5

  Utwórz sekwencję (dbo.MySequence) typu INT, o wartości minimalnej 1, z inkrementacją o 1. Utwórz tabelę (dbo.Zabawki) zawierającą kolumny: ID (INT,…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 4

  Skopiuj tabelę dbo.Orders za pomocą SELECT INTO (tworząc tabelę dbo.Ord2). Tabeli dbo.Ord2 przypisz klucz główny na kolumnie OrderID Dodaj kolumnę…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 3

  Utwórz tabelę ProductDiscount (ProductID, UnitPrice, Discount). Klucz główny ustaw na ProductID, a pole Discount domyślnie ma wartość 0. Utwórz również…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 2

  Stwórz tabelę zawierającą pola: Imię, Nazwisko, Pesel, Data, gdzie Pesel będzie kluczem głównym; żadne z pól nie może być puste,…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 1

  Zróbmy sobie symulację banku (mocno uproszczoną). Stwórz tabelę Bank_klienci, zawierającą pola ID (typ identity, primary key), imię, nazwisko, miasto. Stwórz…

  Czytaj wiecej...
Back to top button