Poziom podstawowy

 • Zadanie 16

  Jakie firmy dostarczają Tofu? Baza: Northwind, Tabele: dbo.Suppliers, dbo.Products, Kolumny: SupplierID, CompanyName, ProductName, Wynik: 1 row

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 15

  Pokaż, ile zamówień obsłużył każdy z pracowników. Baza: Northwind, Tabele: dbo.Employees, dbo.Orders, Kolumny: EmployeeID, FirstName, LastName, Title, OrderID, Wynik: 9…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 14

  Policz wartości zamówień, zrealizowane przez każdego pracownika w 1997 roku. Baza: Northwind, Tabele: dbo.Employees, dbo.Orders, dbo.Order Details, Kolumny: EmployeeID, LastName,…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 13

  Który dostawca jakie produkty dostarcza? Baza: Northwind, Tabele: dbo.Suppliers, dbo.Products, Kolumny: Country, CompanyName, ProductName, Wynik: 77 rows

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 12

  Wyznacz 5 klientów, którzy mają najwyższą wartość zamówień. Baza: Northwind, Tabele: dbo.Customers, dbo.Orders, dbo.Order Details, Kolumny: CustomerID, CompanyName, Quantity, UnitPrice,…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 11

  Które produkty najlepiej się sprzedają? Wyznacz te, na które złożono ponad 40 zamówień. Baza: Northwind, Tabele: dbo.Order Details, dbo.Products, Kolumny:…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 10

  Dla klientów o ID ALFKI, ISLAT, SAVEA stwórz zestawienie, pokazujące ich uporządkowane i ponumerowane według wartości zamówienia. Baza: Northwind, Tabele:…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 9

  Dla pracowników o id równym 1, 2, 3, 6, 8 oraz 9 ustal tytuły grzecznościowe (pan lub pani). Jeśli tytuł…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 8

  Policz, ile zamówień obsłużył każdy z pracowników; wyniki opisz jako przedziały: mniej niż 50, między 50 a 100, więcej niż…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 7

  Wyświetl wszystkich klientów (nazwa firmy, osoba kontaktowa i numer telefonu), którzy nie podali swojego numeru Fax. Baza: Northwind, Tabela: dbo.Customers,…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 6

  Dla wszystkich klientów z Wielkiej Brytanii (UK) pokaż nazwę firmy, osobę kontaktową, numer telefonu oraz fax (jeśli istnieje), w formie…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 5

  Korzystając z tabeli Customers, dla poszczególnych regionów i miast w USA określ numer kierunkowy telefonu. Baza: Northwind, Tabela: dbo.Customers, Kolumny:…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 4

  Dla klientów z Francji wyświetl nazwę firmy, osobę kontaktową oraz numer telefonu; numer powinien być rozdzielony za pomocą myślników, zamiast…

  Czytaj wiecej...
Back to top button