Poziom średniozaawansowany

 • Zadanie 25

  Korzystając z tabeli Order_Items znajdź te zamówienia, które zawierają produkty o id 3127 i 3106 (oba jednocześnie). Zadanie rozwiąż na…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 24

  Czy więcej zamówień było złożonych przed godziną 14, czy później? Schemat: OE, Tabela: Orders, Kolumny: order_id, order_date, Wynik: 2 rows…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 22

  Wcielmy w życie zasadę Pareto (zasada 80/20). Mówi ona, że tylko ok. 20% klientów firmy odpowiada za ok. 80% jej…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 21

  Którzy dostawcy dostarczają produkty zamówień złożonych przez klientów o ID 107 i 149? Zadanie rozwiąż na dwa sposoby. Schemat: OE,…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 20

  Utwórz widok Order_Summary, który będzie zawierał informacje o zamówieniach: ID zamówienia, datę (bez części godzinowej), tryb złożenia zamówienia, łączną wartość,…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 19

  Stwórz kwerendę, która zliczy niepowtarzające się nazwiska klientów. W wyniku chcemy uzyskać konkretną liczbę. Zadanie rozwiąż na co najmniej dwa…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 18

  Napisz kwerendę, która zwróci listę nazwisk, które noszą zarówno klienci, jak i pracownicy. Schemat: OE, HR, Tabele: Employees, Customers, Kolumny:…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 17

  Znajdź produkty, których cena jest wyższa niż średnia cena z ich kategorii. Schemat: OE, Tabela: Product_Information, Kolumny: product_id, product_name, category_id,…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 16

  Korzystając z widoku Order_Summary (utworzonego w Zadaniu 6.), napisz kwerendę, która zwróci zamówienia o wartości podobnej (plus minus 10%) do…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 15

  Znajdź numery tych zamówień, których wartość jest co najmniej trzy razy większa niż średnia wartość zamówienia. Schemat: OE, Tabela: Orders,…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 14

  Używając podkwerend, pokaż klientów, którzy zamówili produkt nr 3106. Schemat: OE, Tabele: Orders, Order_Items, Kolumny: customer_id, order_id, product_id, Wynik: 21…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 13

  Używając podkwerend, znajdź magazyny, które dostarczają produkty z zamówienia nr 2393. Schemat: OE, Tabele: Inventories, Order_Items, Kolumny: product_id, warehouse_id, quantity_on_hand,…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 12

  Pokaż klientów, którzy w 2006 roku nie złożyli żadnego zamówienia, ale złożyli je później. Zadanie rozwiąż na dwa różne sposoby.…

  Czytaj wiecej...
Back to top button