Poziom podstawowy

 • Zadanie 29

  a) Policz średnią długość stażu pracy dla poszczególnych stanowisk. b) W którym departamencie staż pracy jest najniższy, a w którym…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 28

  Sprawdź, którzy pracownicy „są bliżej niż dalej” pensji maksymalnej dla swojego stanowiska (tzn. przekroczyli próg połowy sumy będącej różnicą między…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 27

  a) Dla każdego klienta  pokaż datę oraz numer pierwszego złożonego zamówienia. b) Policz, ile zamówień złożył każdy z klientów. c)…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 26

  Dla klientów o id 103, 227, 131, 172, 165 i 213 wyświetl imiona, nazwiska oraz tytuły grzecznościowe (Pan / Pani).…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 25

  Znajdź 6 klientów, którzy mają najwyższą wartość zamówień. Schemat: OE, Tabela: Orders, Kolumny: customer_id, order_total, Wynik: 6 rows    …

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 24

  Zrób zestawienie – który departament jakie ma stanowiska? Podaj nazwy departamentów i stanowisk oraz określ, ilu ludzi pracuje w każdym…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 23

  Policz, ile zamówień i na jaką łączną wartość złożył każdy z klientów w 2006 roku. Schemat: OE, Tabela: Orders, Kolumny:…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 22

  W których magazynach dostępne są produkty o id 2457, 3391, 1799 i 3003? W wyniku podaj nr produktu, nazwę magazynu…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 21

  Stwórz raport sprzedażowy – policz wartość zamówień w każdym miesiącu każdego roku. Kolumnę z wartościami zamówień sformatuj według wzoru (screen).…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 20

  Policz, ile było zamówień na produkty z każdej kategorii w każdym roku. Schemat: OE, Tabele: Orders, Order_Items, Product_Information, Kolumny: order_id,…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 19

  Stwórz listę pracowników – id, imię, nazwisko oraz podaj informację, czy dana osoba nadal pracuje (pracuje / nie pracuje). Schemat:…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 18

  Podlicz, ile jest produktów w każdej kategorii oraz policz średnią cenę produktu w kategorii. Schemat: OE, Tabela: Product-Information, Kolumny: category_id,…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 17

  Znajdź te zamówienia, w których zamówiono 5 lub więcej różnych produktów. Schemat: OE, Tabela: Order_Items, Kolumny: order_id, product_id, Wynik: 73…

  Czytaj wiecej...
Back to top button