Archiwum SQL

 • Zadanie 15

  Policz, ile który klient złożył zamówień w każdym roku. Wybierz tych, którzy złożyli więcej niż jedno zamówienie. Zaznacz, który klient…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 14

  Korzystając z tabeli Employees w schemacie HR: a) wyświetl listę numerów departamentów w taki sposób, by wszystkie były trzycyfrowe (uzupełnij…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 13

  Dla każdego klienta pokaż datę oraz numer pierwszego złożonego zamówienia, a także łączną ilość złożonych przez niego zamówień. Datę zamówienia…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 12

  Znajdź klientów, którzy nie złożyli żadnego zamówienia. Schemat: OE, Tabele: Customers, Orders, Kolumny: customer_id, cust_first_name, cust_last_name, order_id, Wynik: 272 rows…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 11

  Określ, ile produktów (product_id) zawiera które zamówienie; wynik opisz przedziałami: „Jeden lub dwa”, „Od trzech do pięciu”, „Od sześciu do…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 10

  Pokaż klientów o parzystym ID, którzy złożyli więcej niż 3 zamówienia lub nie złożyli żadnego. Schemat: OE, Tabele: Orders, Customers,…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 9

  Dla klientów o ID 101, 111, 121, 141, 171 i 201 pokaż numer oraz datę ostatniego złożonego zamówienia. Jeśli klient…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 8

  Dla każdego klienta, który złożył zamówienie, określ średnią wartość zamówienia. Ponumeruj klientów wg najwyższej średniej wartości zamówienia. Schemat: OE, Tabele:…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 7

  Klienci z jakich krajów złożyli zamówienia w 2006 roku? Nazwy krajów uporządkuj alfabetycznie i zadbaj, by się nie powtarzały. Schemat:…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 6

  Dla zamówień o numerach 2355, 2413, 2377 i 2361 policz: a) ile produktów zawiera każde z nich oraz podaj średnią…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 5

  Dla 10 ostatnich (najnowszych) zamówień określ, czy klient zamawiający ma credit_limit wystarczający na pokrycie kosztów zamówienia. Wynik podaj opisowo –…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 4

  Korzystając z opisu produktów (PL) znajdź te które, zawierają słowo „monitor”. Wyświetlając wynik kwerendy, zastąp to słowo słowem „wyświetlacz”. Schemat:…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 3

  Korzystając z polskiego opisu produktu nr 2459 spraw, by wszystkie litery były wielkie, a zamiast spacji wstaw trzy kropki. Schemat:…

  Czytaj wiecej...
Back to top button