Poziom podstawowy

Zadanie 6

Dla zamówień o numerach 2355, 2413, 2377 i 2361 policz:

  1. a) ile produktów zawiera każde z nich oraz podaj średnią cenę produktu
  2. b) podaj kraj, z którego zostało złożone zamówienie; ile zamówień ma na koncie klient, który je złożył?

Schemat: OE, Tabele: Orders, Customers, Order_Items, Kolumny: order_id, product_id, unit_price, nls_territory, Wynik: 4 rows

Rozwiązanie
  1. a) SELECT order_id, COUNT(product_id) as Products, to_char(AVG(unit_price), '999D99′)as Avg_Price

FROM orders o INNER JOIN order_items oi USING(order_id)

WHERE order_id IN(2355, 2413, 2377, 2361)

GROUP BY order_id;

  1. b) SELECT customer_id, MIN(c.nls_territory) as Country, COUNT(o.order_id) as Orders

FROM orders o INNER JOIN customers c USING(customer_id)

WHERE o.order_id IN(2355, 2413, 2377, 2361)

GROUP BY customer_id;

[collapse]

Alexandretta

Kobieta gracz. Po godzinach pracy, z zapałem i piekielnymi ognikami w oczach biega po lochach i tłucze bogu ducha winne zombie czy inne szkielety. Miłośniczka wszelkiej maści cRPG. Notoryczne problemy z wyborem klasy i rasy, bo wszystko fajne... W chwilach zwątpienia zatraca się przy dźwiękach mieczy, roztrzaskiwanych tarcz i okrzyków bojowych, słuchając wiking metalu z zimnej, niegościnnej, odległej Skandynawii. Czasem zdarzy jej się pograć w jakąś strategię bądź nawet w FPP, ale tylko na easy, żeby nie psuć sobie niepotrzebnie nerwów.

Related Articles

Back to top button