Archiwum SQL

 • Zadanie 2

  Dla każdego klienta pokaż datę oraz numer pierwszego złożonego zamówienia. Baza: Northwind, Tabela: dbo.Orders, Kolumny: CustomerID, OrderID, OrderDate, Wynik: 89…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 1

  Jakie wyniki otrzymamy po uruchomieniu poniższego kodu? a) SELECT 2 * 2,5 b) SELECT OrderID OrderDate FROM dbo.Orders; Baza: Northwind

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 27

  Wyznacz id klienta, który złożył ostatnie zamówienie (najnowsze). Zadanie rozwiąż na dwa różne sposoby. Baza: Northwind, Tabela: dbo.Orders, Kolumny: CustomerID,…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 26

  Korzystając z podkwerend, pokaż zamówienia złożone przez klientów z Londynu. Baza: Northwind, Tabele: dbo.Orders, dbo.Customers, Kolumny: CustomerID, OrderID, City, Wynik:…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 24

  Pokaż klientów, którzy w 1996 roku nie złożyli żadnego zamówienia, ale złożyli je później. Zadanie rozwiąż na dwa różne sposoby.…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 23

  Wybierz tylko parzyste numery zamówień z zakresu 10759 – 10924, które złożyli klienci z USA. Nie używaj złączenia tabel. Baza:…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 22

  Pokaż pierwsze i ostatnie zamówienie dla klientów z Niemiec. Baza: Northwind, Tabele: dbo.Orders, dbo.Customers, Kolumny: CustomerID, OrderID, Country, Wynik: 11…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 21

  Pokaż zamówienia, które złożyli klienci z USA i które były obsługiwane przez pracownika na stanowisku Sales Representative. Baza: Northwind, Tabele:…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 20

  Używając podkwerend, znajdź firmy, które dostarczają produkty z zamówienia nr 10337. Baza: Northwind, Tabele: dbo. Suppliers, dbo.Products, dbo.Order Details, Kolumny:…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 19

  Używając podkwerend, pokaż klientów, którzy zamówili produkt nr 28. Baza: Northwind, Tabele: dbo.Orders, dbo.Order Details, Kolumny: OrderID, CustomerID, ProductID, Wynik:…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 18

  Znajdź numery tych zamówień, których wartość jest co najmniej trzy razy większa niż średnia wartość zamówienia. Użyj widoku Order Subtotals…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 17

  Zadanie składa się z kilku kroków: Utwórz wspólne wyrażenie tablicowe (CTE), które będzie zwracać id przewoźnika, nazwę firmy, miasto i…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 16

  Używając widoku Order Subtotals, napisz kwerendę, która zwróci zamówienia o wartości podobnej (plus minus 10%) do wskazanej (zadeklaruj w tym…

  Czytaj wiecej...
Back to top button