Poziom średniozaawansowany

 • Zadanie 11

  Z każdego departamentu wybierz pracownika, który zarabia najmniej. Schemat: HR, Tabela: Employees, Kolumny: department_id, first_name, last_name, salary, Wynik: 12 rows…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 10

  Podlicz wartość zamówień każdego klienta w podziale na te złożone bezpośrednio (direct) lub online. Schemat: OE, Tabela: Orders, Kolumny: customer_id,…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 9

  Wybierz product_id i pokaż, ile razy był zamówiony (w ilu zamówieniach się znalazł – ilościowo oraz procentowo). Schemat: OE, Tabela:…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 8

  Znajdź produkty, które nie były zamówione ani razu. Zadanie rozwiąż więcej niż jednym sposobem. Schemat: OE, Tabele: Order_Items, Product_Information, Kolumny:…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 7

  Korzystając z tabeli Orders, utwórz zapytanie, które zwróci ID klienta, numer zamówienia, wartość zamówienia, procentowy udział zamówienia we wszystkich zamówieniach…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 6

  Znajdź zamówienia złożone przez klientów, których credit_limit jest większy niż 1000. Zadanie rozwiąż na dwa sposoby. Schemat: OE, Tabele: Orders,…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 5

  Stwórz podsumowanie sprzedażowe – który ze sprzedawców jakich klientów obsłużył, na jaką kwotę ci klienci złożyli zamówienia, oraz jaką łączną…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 4

  Oblicz łączną sumę tych zamówień, których wartość wynosi powyżej 35000. Zadanie rozwiąż na kilka sposobów. Schemat: OE, Tabela: Orders, Kolumny:…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 3

  Stwórzmy widok, zawierający dane dot. sprzedaży, który posłuży nam w kolejnych zadaniach jako źródło danych do analizy. Widok powinien zawierać…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 2

  Korzystając z widoku utworzonego w zadaniu 23, podsumujmy sprzedaż według produktów. a) które produkty sprzedawały się najlepiej – ranking top…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 1

  Korzystając z widoku z zadania 23, stwórzmy podsumowanie sprzedażowe z punktu widzenia sprzedawców i klientów: a) Który klient złożył najwięcej…

  Czytaj wiecej...
Back to top button