Poziom średniozaawansowany

Zadanie 1

Korzystając z widoku z zadania 23, stwórzmy podsumowanie sprzedażowe z punktu widzenia sprzedawców i klientów:

  1. a) Który klient złożył najwięcej zamówień, a który miał największą wartość zamówień?

 

 

 

  1. b) podsumowanie sprzedaży według klienta i sprzedawcy (rollup)

 

 

 

 

 

 

 

  1. c) wyznacz sprzedawców, którzy odpowiadają (łącznie) za ok. 70% sprzedaży.

 

 

 

  1. d) wyznacz średnią wartość sprzedaży dla każdego sprzedawcy w danym roku oraz ilość obsłużonych klientów

 

 

 

 

Schemat: OE, Tabela: my_order_view (widok z zadania 23) , Kolumny: customer_id, order_id, order_total, sales_rep_id, ord_year, Wynik: a) 2 rows b) 112 rows c) 4 rows d) 20 rows

Rozwiązanie
  1. a) WITH cte1 AS

(SELECT customer_id,

COUNT(order_id) AS orders

FROM my_order_view

GROUP BY customer_id

ORDER BY COUNT(order_id) DESC

FETCH FIRST row only

),

cte2 AS

(SELECT customer_id,

SUM(order_total) AS total

FROM my_order_view

GROUP BY customer_id

ORDER BY COUNT(order_total) DESC

FETCH FIRST row only

)

SELECT 'Max orders:’ AS description, customer_id, orders AS total FROM cte1

UNION

SELECT 'Max value:’, customer_id, total FROM cte2;

 

  1. b) SELECT NVL(TO_CHAR(customer_id), 'total’) AS customer_id,

NVL(TO_CHAR(sales_rep_id), 'total’)     AS sales_rep_id,

SUM(order_total)  AS order_total

FROM my_order_view

WHERE sales_rep_id IS NOT NULL

GROUP BY cube(customer_id, sales_rep_id)

ORDER BY customer_id, sales_rep_id;

 

  1. c) WITH cte AS

( SELECT DISTINCT sales_rep_id,

SUM(order_total) over(partition BY sales_rep_id) AS sales_rep_total,

SUM(order_total) over() AS total,

CAST(100* SUM(order_total) over(partition BY sales_rep_id) / SUM(order_total) over() AS NUMBER(5,2)) AS sales_rep_pct

FROM my_order_view

WHERE sales_rep_id IS NOT NULL

),

cte2 AS

(SELECT sales_rep_id,

sales_rep_total,

sales_rep_pct,

SUM(sales_rep_pct) over(order by sales_rep_pct DESC) AS total_pct

FROM cte

)

SELECT * FROM cte2 WHERE total_pct <= 70 ORDER BY sales_rep_pct DESC;

 

  1. d) SELECT ord_year, sales_rep_id, TO_CHAR(AVG(order_total), '99999D99′) AS orders_total,

COUNT(customer_id) AS customers

FROM my_order_view

WHERE sales_rep_id IS NOT NULL

GROUP BY sales_rep_id, ord_year

ORDER BY ord_year, sales_rep_id;

[collapse]

Alexandretta

Kobieta gracz. Po godzinach pracy, z zapałem i piekielnymi ognikami w oczach biega po lochach i tłucze bogu ducha winne zombie czy inne szkielety. Miłośniczka wszelkiej maści cRPG. Notoryczne problemy z wyborem klasy i rasy, bo wszystko fajne... W chwilach zwątpienia zatraca się przy dźwiękach mieczy, roztrzaskiwanych tarcz i okrzyków bojowych, słuchając wiking metalu z zimnej, niegościnnej, odległej Skandynawii. Czasem zdarzy jej się pograć w jakąś strategię bądź nawet w FPP, ale tylko na easy, żeby nie psuć sobie niepotrzebnie nerwów.

Related Articles

Back to top button