Poziom zaawansowany

Zadanie 6

 1. Utwórz tabelę (u mnie nazywa się Tab1) zawierającą trzy kolumny: id (będącą identyfikatorem, zaczynającym od wartości 1 z inkrementacją o 1), orderid (typ numeryczny), company (typ tekstowy). Żadna z kolumn nie przyjmuje wartości NULL.
 2. Utworzoną tabelę wypełnij danymi, pochodzącymi z tabeli dbo.Orders; niech będzie to 10 najnowszych zamówień (OrderID) oraz odpowiadające im firmy (CustomerID).
 3. Dodaj wiersz z numerem zamówienia 11078 i firmą LILAS.
 4. Usuń pierwsze trzy wiersze (id od 1 do 3).
 5. Zmień nazwę firmy z LILAS na ABCDE.
 6. Zwróć przedostatni dodany rekord (bazując na identyfikatorze id).
 7. Usuń tabelę stworzoną w punkcie 1.

Baza: Northwind, Tabela: dbo.Orders, Kolumny: OrderID, CustomerID, Wynik: 8 rows (po modyfikacjach)

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiązanie
 1. CREATE TABLE dbo.Tab1 (

id INT NOT NULL IDENTITY(1,1),

orderid INT NOT NULL,

company VARCHAR(10) NOT NULL

);

 

 1. INSERT INTO dbo.Tab1(orderid, company)

SELECT OrderID, CustomerID

FROM dbo.Orders

ORDER BY OrderID DESC

OFFSET 0 ROWS FETCH FIRST 10 ROWS ONLY;

 

 1. INSERT INTO dbo.Tab1(orderid, company)

VALUES (11078, 'LILAS’);

 

 1. DELETE FROM dbo.Tab1

WHERE id in (1, 2, 3);

 

 1. UPDATE dbo.Tab1

SET company = 'ABCDE’

WHERE company = 'LILAS’;

 

 1. SELECT *

FROM dbo.Tab1

WHERE id = IDENT_CURRENT(’dbo.Tab1′) – 1;

 

 1. DROP TABLE dbo.Tab1;
[collapse]

Alexandretta

Kobieta gracz. Po godzinach pracy, z zapałem i piekielnymi ognikami w oczach biega po lochach i tłucze bogu ducha winne zombie czy inne szkielety. Miłośniczka wszelkiej maści cRPG. Notoryczne problemy z wyborem klasy i rasy, bo wszystko fajne... W chwilach zwątpienia zatraca się przy dźwiękach mieczy, roztrzaskiwanych tarcz i okrzyków bojowych, słuchając wiking metalu z zimnej, niegościnnej, odległej Skandynawii. Czasem zdarzy jej się pograć w jakąś strategię bądź nawet w FPP, ale tylko na easy, żeby nie psuć sobie niepotrzebnie nerwów.

Related Articles

Back to top button