Poziom średniozaawansowany

 • Zadanie 14

  Utwórz zapytanie, które z tabeli Order Details zwróci numer zamówienia oraz jego łączną wartość (suma). Powyższe zapytanie przekształć do postaci…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 13

  Utwórz wspólne wyrażenie tablicowe (CTE) nazwane ShortOrd, które zwróci ID zamówienia, ID klienta, ID pracownika, datę zamówienia oraz ID przewoźnika…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 12

  Utwórz zapytanie, które pokaże nr zamówienia, nazwę firmy zamawiającej oraz wartość zamówienia. Zadanie rozwiąż na dwa różne sposoby. Baza: Northwind,…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 11

  Wykorzystamy tabelę wynikową uzyskaną w zadaniu 15. Powyższą tabelę przekształć do postaci wspólnego wyrażenia tablicowego (CTE), nazwanego Tab. W kwerendzie…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 10

  Utwórz wspólne wyrażenie tablicowe (CTE), nazwane SalesSummary, które wyświetli nam szereg informacji o zamówieniach (OrderID, SaleAmount, CompanyName, ProductID, ProductName, UnitPrice,…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 9

  Stwórz kwerendę, która zwróci nazwę firmy, kraj oraz miasto klientów oraz dostawców. Zmodyfikuj kwerendę tak, by pokazywała również kto jest…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 8

  Wskaż, w których państwach i miastach (Country, City): a) mają siedziby zarówno klienci, jak i dostawcy b) mają siedziby dostawcy…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 7

  Utwórz wspólne wyrażenie tablicowe (CTE), które zwróci nazwy miast i państw, w których są zarówno klienci jak i dostawcy. W…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 6

  Utwórz tabelę, gdzie w jednej kolumnie będą liczby od 1 do 10, a w drugiej od 10 do 1. Nie…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 5

  Utwórz kwerendę, która policzy, ile jest niepowtarzających się imion. Zadanie rozwiąż na co najmniej dwa sposoby. Baza: AdventureWorks2012, Tabela: Person.Person,…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 4

  Korzystając z widoku Sales Totals by Amount, utwórz zapytanie, które zwróci nazwę firmy, numer zamówienia, wartość zamówienia, procentowy udział zamówienia…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 3

  Wcielmy w życie zasadę Pareto (zasada 80/20). Mówi ona, że tylko ok. 20% klientów firmy odpowiada za ok. 80% jej…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 2

  Policz, ile w firmie pracuje kobiet, a ilu mężczyzn. Wynik podaj również w procentach. Baza: AdventureWorks, Tabela: HumanResources.Employee, Kolumny: Gender,…

  Czytaj wiecej...
Back to top button